خزان زودهنگام و کبود شدن یاس بوستان پیامبر تسلیت باد
به مناسبت ایام فاطمیه مراسم عزاداری روز جمعه مورخ ۱۵ اسفند ۹۳ ساعت ۷ صبح در حسینیه روستای هرانده بامداحی اهل بیت آقای کاری و صرف صبحانه برگزار میگردد لذا از همه عزیزان دعوت بعمل می آید در این مراسم شرکت نمایند
هئیت عزاداران جوانان حضرت قاسم (ع) روستای هرانده