بسم رب شهدا

از کلیه اعضاء هیئت جوانان حضرت قاسم (ع) روستای هرانده دعوت بعمل می آید جهت شرکت در جلسه چهارشنبه شب مورخ ۲۲ مهرماه بعداز عزاداری درحسینیه روستا حضور بهم رسانید.

 

هیئت جوانان حضرت قاسم روستای هرانده

 

hazratghasem.com