با لطف خدا سایت هیئت عزاداران جوانان حضرت قاسم (ع) روستای هرانده  در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۳  راه اندازی شد

در این وب سایت میتوانید عکس ها ، کلیپ ها و صوت ها هیئت را دانلود کنید و همچنین از مراسمات آینده مطلع شوید

نظرات شما در بهتر بودن سایت کمک میکند